Mgr. Zuzana Kopáčiková, PhD. | Fertility špecialista | Poradenstvo | Koučing

Fertility koučing a cielená výživa. Ako súvisia s (ne)plodnosťou?

Všetci musíme jesť, tak prečo nejesť cielene, tak, aby ste podporovali zdravý menštruačný cyklus a svoju plodnosť a tiež plodnosť vášho partnera?

Červený stan

Červená je farba krvi, stan zase predstavuje akési útočisko pred svetom. V staroveku existovali miesta, v ktorých sa združovali ženy, aby spolu diskutovali a počúvali sa, odpočinuli si, zdieľali svoje emócie, sny a túžby. Naberali sily počas menštruácie.

Predstava takéhoto ženského hniezda v čase, keď ste slabšie a citlivejšie, je určite lákavá. Potom máme pre vás dobrú správu, pretože červené stany sa, i keď s menšou obmenou, opäť vracajú. Už dnes môžete navštíviť takýto priestor, či už virtuálne alebo fyzicky, a zdieľať s inými ženami myšlienky, tvoriť a stráviť v ňom pokojné chvíle.

Certifikovaná koučka tvrdí, že okrem mnohých iných informácií sa stretnete s iniciačnými príbehmi, „rozprávkami, ktoré už v dávnych vekoch pomáhali ženám vyrovnať sa nielen so smútkom, bolesťou, bezmocnosťou alebo stratou blízkej osoby, ale učili aj vytrvalosti, úcte k sebe samej a celému okoliu.“ Tieto prednášky a semináre prebiehajú v Bratislave.

„Fertility workshop mi dodal kus pozitívnej energie a hlavne nakopnutie venovať sa viac práci na sebaprijatí. Oceňujem hlavne konkrétne návrhy, o ktorých sa hovorilo. Napríklad afirmácie, relaxačné cvičenia, nastavenie sa na pestovanie ,milenky v sebe“.
 (Alica, Bratislava)

O tom, do akej miery je prepojená výživa so zdravím človeka a schopnosťou reprodukcie, sme sa porozprávali so ženskou, certifikovanou životnou a fertility koučkou Zuzanou Kopáčikovou-Štefanskou, PhD.

Ako ste sa dostali na dráhu certifikovaného kouča? Čo vám dáva táto práca?

Ešte počas a po skončení vysokej školy som učila na strednej škole. Táto práca ma nesmierne bavila a motivovala. Neskôr som sa začala venovať marketingu. Pracovala som vo veľkých aj malých firmách, zakladala som pobočku vydavateľstva a uvádzala novú značku na trh.

Ale napriek zaujímavej práci ma to vždy viac ťahalo k ľudským zdrojom a k práci s ľuďmi, a od tohto uvedomenia to bol už len krôčik k tomu, aby som sa začala naplno venovať koučingu. Pre mňa to bola zrealizovaná práca mojich snov. A aj vďaka tejto mojej ceste viem svojim klientom pomôcť k uvedomeniu a nájdeniu spokojnosti so životom, napríklad v podobe práce snov.

V čom je vaše koučovanie iné ako koučovanie ostatných?

Pomáham k osobnostnému rastu jednotlivcom, aj firmám a ich tímom. Pre mňa je tento prístup dôležitý, pretože môžem naplno uplatniť svoje skúsenosti. Na začiatku som sa venovala len jednotlivcom, ale často za mnou chodili klienti, ktorí u mňa absolvovali koučingové stretnutia s tým, že nech „napravím“ aj ich pracovný tím, tak, aby im to spolu klapalo.

Takýto prejav dôvery voči mojej osobe je veľký záväzok a aj motivácia ďalej na sebe pracovať tak, aby som mohla odovzdať maximum svojich vedomostí a skúseností.

Je koučovanie časovo náročné?

Je to veľmi individuálne. Proces koučingu môže byť: jednorazový – zameraný na riešenie jedného konkrétneho problému, alebo dlhotrvajúci – doba trvania pol roka až rok. Vtedy je koučing zameraný na všestranný rozvoj jednotlivca alebo firmy. Koučingové stretnutia prebiehajú raz za 2 – 4 týždne a trvajú 1 – 1,5 hodiny.

„Jednoduchými úpravami jedálnička a životného štýlu je možné sa dopracovať k harmonickému fungovaniu cyklu tak, aby telo bolo po výživovej stránke pripravené na otehotnenie.“

Ako sa dajú zmerať ich účinky?

Koučing je efektívna a rýchla metóda na odstránenie vnútorných bariér a prekážok. Koučovanie rýchlo uvoľňuje skryté schopnosti človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon. To, že koučing „zafungoval“, je vidno na uvedomení si prekážok a motivácii pracovať so svojím potenciálom. Takéto fungovanie je o niečo viac viditeľné pri ženách, ktoré si hľadajú svoje miesto v živote, prácu snov alebo chcú otehotnieť a nedarí sa im to.

Po niekoľkých stretnutiach zistia, že situácia je riešiteľná a že môžu napredovať, a to im dáva veľkú vnútornú silu, vďaka ktorej sa viditeľne zmení ich výzor. Sedia viac sebaisto, vystrú sa, začnú sa viac usmievať a uvoľní sa im celá mimika tváre.

Okrem týchto viditeľných prejavov viem klientov otestovať prostredníctvom objektívneho testovania, vďaka ktorému je vidno zmenu v prejavoch emócií, zážitkov a postojov.

Na akom princípe funguje telefonický koučing?

Telefonický koučing je alternatívou osobného koučingu. Táto forma je vhodná hlavne pre klientov, ktorí nie sú z Bratislavy alebo sú veľmi zaneprázdnení.

Stretnutie po telefóne trvá kratšie, obyčajne je to 30 minút. Rozhovor prebieha po vzájomnej dohode a je dohodnutý presný čas. Vždy volá klient. Výhodou telefonického koučingu je časová flexibilita, dostupnosť a nižšie náklady.

Akým koučingom sa ešte venujete?

Po niekoľkých rokoch praxe som vytvorila pre ženy program rozvoja – koučing pre ženy. Zahŕňa rozvoj v troch pre ženu dôležitých oblastiach, a to je práca v podobe kariérneho koučingu. Je to koučing zameraný na dosahovanie výkonu, zavádzanie zmien a profesionálny rast.

Ďalšou oblasťou je životný koučing. Ide o rozvoj zameraný na efektívne zvládanie každodenného stresu, životných zmien a krízových momentov.

A poslednou oblasťou je fertility koučing, a to je koučing zameraný na odstránenie stresu, zharmonizovanie cyklu a získanie psychickej pohody pri spontánnom alebo umelom otehotnení. Koučing je doplnený o poradenstvo zamerané na cielenú výživu, podporujúcu harmonizáciu cyklu a bezstresové otehotnenie. Tieto oblasti sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú.

Stres z jednej ovplyvní aj ostatné oblasti, a naopak. Preto je pre každú ženu dôležité zharmonizovanie v každej tejto oblasti a rovnako tak aj využívanie potenciálu, ktorý každá z týchto oblastí ponúka. Prostredníctvom koučingu som našla aj podnetné prepojenie pre spojenie mojej dizertačnej práce s koučingom.

Ešte na vysokej škole som sa venovala hľadaniu ženského dedičstva, zabudnutým ženským symbolom, ženskej spiritualite. Táto oblasť ma nesmierne baví a som rada, že som jej našla miesto vo svojom živote, a to v podobe koučingu zameraného na rozvoj ženskej energie a ženského dedičstva.

Je fertility koučing a cielená výživa jedna záležitosť?

Nie, nie je. Fertility koučing je zameraný na odstránenie stresu, obáv, strachov z (ne)plodnosti. Zámerne všade uvádzam ne-plodnosti. Pretože v skutočnosti len veľmi malé percento žien alebo párov je skutočne neplodných.

Vo väčšine ide len o zníženú plodnosť. Žiaľ, tá často stačí na to, aby sa z fyzického problému stal prevažne psychický problém, s ktorým keď sa nepracuje, stáva sa veľkou prekážkou v otehotnení. Žijeme v dobe, keď chceme dostať všetko ihneď, najlepšie do 24 hodín, a to v prípade otehotnenia nie vždy platí.

Zvlášť vtedy, keď sa na zníženej plodnosti podpísala dlhodobo zlá životospráva. A to je oblasť, ktorej sa venujem, ktorú som nazvala cielená fertility výživa. Ak príde za mnou klientka s tým, že chce otehotnieť, riešim s ňou nielen jej strach a obavy vyplývajúce z (ne)plodnosti, ale aj jej stravu a každodenný režim. Toto prepojenie sa mi osvedčilo a má lepší úspech ako len samotný fertility koučing.

Akú má fertility históriu?

Ak myslíte históriu fertility koučingu, tak to je záležitosť posledných rokov. Koučing je vynikajúca forma rozvoja osobnosti, vie veľmi rýchlo pomôcť – už v priebehu jedného stretnutia nastáva posun v ústupe negatívnych pocitov a postojov.

Keď táto forma dlhé roky fungovala pri vrcholových manažéroch, ktorí sú pod neustálym tlakom a stresom, bolo len otázkou času, kedy sa táto forma rozvoja začne používať aj v iných oblastiach života, kde je rovnaký, ak nie väčší stres a obavy, a tou oblasťou je fertility koučing.

Aká je to fertility výživa?

Cielená fertility výživa je výživa zameraná na podporu reprodukčného zdravia. Tým sa myslí predovšetkým vyladenie menštruačného cyklu tak, aby fungoval bez veľkých bolestí. Aby bol primeranej intenzity a dĺžky a aby dochádzalo k ovulácii.

Samozrejme, každá žena je iná a nie je zmyslom, aby cyklus fungoval u každej rovnako, ale nie je pravda, že žena má pri menštruácii trpieť, že to je jej údel. Jednoduchými úpravami jedálnička a životného štýlu je možné dopracovať sa k harmonickému fungovaniu cyklu tak, aby telo bolo po výživovej stránke pripravené na otehotnenie.

Početné štúdie dokázali, že cielené zmeny v jedálničku môžu zvýšiť šance na zdravú ovuláciu, sú prevenciou proti opakujúcim sa potratom a vytvárajú predpoklad pre zdravé tehotenstvo. Výživa zohráva veľmi dôležitú úlohu pri dosiahnutí zdravého reprodukčného systému, a aj preto poskytujem pre moje klientky aj takúto službu – audit ich jedálnička tak, aby aj stravou podporili zdravé fungovanie tela, čo vedie k celkovému pozitívnemu naladeniu.

Viete poskytnúť príklad denného jedálnička s fertility výživou?

Jedálniček sa zostavuje podľa individuálnych požiadaviek. Každá žena je iná, a preto aj ku každej pristupujem individuálne. Učím ženy zdravému, prirodzenému životnému štýlu, uvedomeniu si vlastného tela, počúvaniu jeho potrebám. Je možné uviesť niekoľko pravidiel.

Žena, ktorá chce otehotnieť, by sa mala zamerať na zdravé, čerstvé potraviny, ktoré majú domáci pôvod. Menej jesť živočíšne bielkoviny a viac sa sústrediť na bielkoviny rastlinného pôvodu, hlavne strukoviny.

Menej alebo úplne vylúčiť kávu a ďalšie kofeínové nápoje. Redukovať cukor, biele pečivo, polotovary, rôzne sladkosti a keksíky, konzervované potraviny. Uprednostňovať kvalitné domáce produkty. Dopriať si čerstvé ovocie a zeleninu. Nekonzumovať light výrobky. Mať primeraný každodenný pohyb, dostatok spánku a mať pravidelný denný režim. A v neposlednom rade, udržiavať si veselú a pozitívne naladenú myseľ. Zdroj: Fitštýl.

https://fitastyl.sk/clanky/psychologia-a-vztahy/fertilitiy-5

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů