Mgr. Zuzana Kopáčiková, PhD. | Fertility špecialista | Poradenstvo | Koučing

Odborní partneri

spolupráca

MUDr. Ľuboslava Petrová

IVF Lekár a Gynekológ

MUDr. ĽUBOSLAVA PETROVÁ je poprednou odborníčkou v oblasti neplodnosti a asistovanej reprodukcie (IVF). Téme neplodnosti sa venuje už viac ako 20 rokov. Pracuje na klinike reprodukčnej medicíny - ReproMedica, s.r.o. a v Univerzitnej nemocnici Ružinov v Bratislave.

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ - primár

S diagnózou neplodnosti sa stretáva každý šiesty pár. Po vylúčení anatomických, hormonálnych, infekčných alebo genetických príčin je potrebné myslieť aj na možnosť, kedy je neplodnosť ženy alebo muža spôsobená poruchami imunity. Patria sem niektoré následky chronických zápalov, imunopatologické stavy vedúce k sterilite alebo infertilite, autoimunitné ochorenia ovplyvňujúce zdravie matky aj plodu, alebo alergie. ImunoVital Centrum sa špecializuje v odbore reprodukčná imunológia ako jedno z troch zdravotníckych centier na Slovensku.
Viac informácií na: http://www.imunovital.sk/